หมวดหมู่: ทั่วไป

สภาผู้แทนราษฎร สหรัฐปฏิรูปของตำรวจ

สภาผู้แทนราษฎร สหรัฐปฏิรูปของตำรวจ

สภาผู้แทนราษฎร แห่งสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่…

Read More
ทรัมป์ ได้สั่งหยุดการทำงานวีซ่าชั่วคราว

ทรัมป์ ได้สั่งหยุดการทำงานวีซ่าชั่วคราว

ทรัมป์ ได้หยุดการทำงานชั่วคราวเกี่ยวกับก…

Read More
สหราชอาณาจักร เปลี่ยนกฎการเข้าเมือง

สหราชอาณาจักร เปลี่ยนกฎการเข้าเมือง

สหราชอาณาจักร จะเปลี่ยนกฎการเข้าเมืองและ…

Read More